Dagelijks
Info Contact

Openbare netheid

De dienst Openbare netheid is verantwoordelijk voor:

  • de netheidsschool
  • de schoonmaak van de hondentoiletten
  • het dagelijkse schoonvegen van de straten
  • het legen van de vuilnisbakken
  • de toepassing van het reglement inzake “netheidstaks”
  • verwijderen van sluikstorten (gratis ophaling op afspraak op het nummer 0800/97.613 of via proprete.1060@stgilles.irisnet.be)
  • ophalen van grof huisvuil
  • verwijderen van graffiti op gevels van private gebouwen (gratis ophaling op afspraak op het nummer 0800/97.613 of via proprete.1060@stgilles.irisnet.be)
  • twee maal per jaar, ophalen van afvalzakken bij je thuis vóór een langere afwezigheid (gratis ophaling na afspraak, telefonisch op het nummer 0800/97.613 of via proprete.1060@stgilles.irisnet.be)
  • de deelneming aan de operaties “Propere straten”
Lokalisatie glasbollen en hondentoilette

Meer informatie over de Openbare netheid vindt u ook op de site van Net Brussel.

Contact
Verantwoordelijk
Pascale FELIX