Transparantie

Transparentie

De gemeente heeft willen anticiperen op de werkzaamheden binnen het gewestparlement en de Gemeenteraad daarom voorgesteld nieuwe maatregelen goed te keuren om de transparantie te bevorderen. Het is nu gedaan met de
Beslissing met betrekking tot de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, die unaniem door de raad is goedgekeurd op 22 juni.

Tijdens zijn zitting van 1 maart heeft de gemeenteraad zijn transparantiemechanisme versterkt door de:

Motion relative à la transparence des mandats publics et des rémunérations y afférent

Hier kan U raadplegen:

1. Jaarverslagen (2016, 2017 en 2018) van het gemeentebestuur van Sint-Gillis Conform de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen
Presentiegeld betaald in 2016 aan de Gemeenteraadsleden (belastbaar bedrag)

Presentiegeld betaald in 2016 aan de Gemeenteraadsleden:

 

Bezoldiging* – Belastbaar bedrag

Picqué Charles61.173,12 EUR (**)
Marcus Cathy52.515,84 EUR
Debouverie Patrick58.202,26 EUR
Luyckx Carlo58.202,26 EUR
Ahruil Saïd56.502,21 EUR
Stevens Willem52.515,84 EUR
Van Campenhout Thierry54.262,08 EUR
Hutchinson Alain56.502,21 EUR
Nekhoul Yasmina58.202,26 EUR

 

* Bedrag bepaald door de artikel 19 § 1 van het Nieuwe Gemeentewet (BM 3/9/1988, err. 8/6/1990)
** Bedrag beperkt in het kader van het loonplafond vastgelegd op 150% van de parlementaire vergoeding.

2bis. Voordelen van alle aard

Burgemeeter: 1 wagen (de burgemeester heeft in 2016 een voordeel van aard van 2.143,68 EUR betaald)

3. Representatiekosten betaald in 2016 aan de leden van het Schepencollege

Bourgmestre: 814,20 EUR

4. Lijst van reizen van de leden van het Schepencollege, in het kader van hun functies

Dhr. Luyckx : missie naar Likasi, Congo, van 11 tot 15 april 2016 en van 3 tot 12 oktober 2016, in het kader van de intergemeentelijke samenwerking tussen Sint-Gillis en de Stad Likasi. De kosten voor deze missie werden volledig gedragen door de federale overheid.

Mvr. Nekhoul : missie naar Berkane, Marokko, van 6 tot 15 april 2016 en van 9 tot 17 december 2016, in het kader van de intergemeentelijke samenwerking tussen Sint-Gillis en de Stad Berkane. De kosten voor deze missie werden volledig gedragen door de federale overheid.

Dhr. Ahruil : missie naar Berkane, Marokko, van 6 tot 13 april 2016 en van 9 tot 17 december 2016, in het kader van de intergemeentelijke samenwerking tussen Sint-Gillis en de Stad Berkane. De kosten voor deze missie werden volledig gedragen door de federale overheid.

5. Prestatiegeld betaald in 2016 aan de leden van het Schepencollege (belastbaar bedrag)

Prestatiegeld in 2016:

 Prestatiegeld
(*) (**)
François Catherine2.092,30 EUR
Henderick Vincent2.187,40 EUR
Novalet-Van Vooren Maria Magdalena1.806,98 EUR
Maron Alain1.806,99 EUR
Spinette Jean2.282,52 EUR
Assila Hassan1.902,09 EUR
d’Udekem d’Akoz Rodolphe1.997,20 EUR
Videgain Santiago Victoria2.187,41 EUR
Bauwens Yvan2.092,31 EUR
de Vigneral Victoria1.997,20 EUR
Amrani Myriem1.331,47 EUR
Rupio Pedro1.521,67 EUR
Mansouri Khalid2.092,30 EUR
Morenville Catherine2.187,41 EUR
de Radiguès Barbara1.711,88 EUR
Lauwers Eva1.046,15 EUR
Lagrou Klaas2.187,41 EUR
Bailly Elsa475,52 EUR
El Ghabri Mohssin1.236,36 EUR
Soil Christophe2.377,62 EUR
Gueu Touna Bernard2.377,62 EUR
Libouton Michel3.560,77 EUR
Ouirini Hassan2.092,31 EUR
Morin Anne1.236,36 EUR
Albishari Aziz0,00 EUR
Maglis Vagelinna2.282,52 EUR
Gailly Véronique475,52 EUR

 

(*) Zijnde 97,00 EUR bruto (59,13 EUR bruto niet-geïndexeerd) per zitting van de Raad en werkgroep, waarbij deze bedragen betrekking hebben op de in 2016 aan de gemeenteraadsleden betaalde bezoldiging.
(**) De gemeenteraadsleden beschikken bovendien over een jaarlijkse vrijkaart die rechtstreeks door de MIVB wordt uitgereikt en waarvoor ze 5 EUR betalen.

6. Vergoede en niet-vergoede mandaten van raadsleden en van leden van het college van burgemeester en schepenen, uitgevoerd in verenigingen, organisaties en intercommunales wegens het statuut van raadslid – Jaar 2016

Vergoede en niet-vergoede mandaten

 VZW – Organisatie – IntercommunaleTotaal jaarlijks bruto bedrag
Burgemeester en schepenen
Picqué Charlesasbl Musée Horta0
asbl Ecole Intercommunale et Régionale de Police0
asbl Ecole des jeunes de la RUSG0
asbl Transit0
Marcus CathyVivaqua56.546,64 EUR
Hydrobru3.235,00 EUR
Hydralis5.628,00 EUR
Cremabru1.429,44 EUR
asbl Ensemble p@ur 1060!0
ass. CPAS Interhospitalière Régionale des Infrastructures de soins0
asbl Soutien à l’Union0
asbl Ecole Intercommunale et Régionale de Police0
asbl Saint-Gilles Sport0
Patrick DebouverieSibelga / Interfin (administrateur-membre du comité de gestion SIBELGA et du Bureau Interfin)28.296,60 EUR
Sibelga / Interfin: Président InterfinPas d’indemnité spécifique à la fonction ni avantage en nature
Représentation Sibelga / Interfin: vice-président fédéral d’Intermixt (rémunération supprimée au 1/1/2017)24.374,96 EUR
asbl Centre d’entreprises de Saint-Gilles (Président)0
asbl Entreprendre à Saint-Gilles (Président)0
asbl Village Finances (Président)0
asbl Maison de l’Emploi et de la Formation de Saint-Gilles (administrateur)0
asbl Agence locale pour l’Emploi de Saint-Gilles (administrateur)0
Luyckx CarloIntercommunale d’inhumation175,00 EUR
asbl Centre culturel Jacques Franck0
asbl Ensemble p@ur 1060!0
Ahruil SaïdRDE3.000,00 EUR
asbl Maison des enfants0
asbl Mission locale pour l’emploi de Saint-Gilles0
Vivaqua0
Stevens WillemConseil de police de la zone Midi160,00 EUR
Brulabo0
asbl Saint-Gilles Sport0
Thierry Van CampenhoutPort de Bruxelles199,36 EUR
Brutélé8.000,80 EUR
asbl Ensemble p@ur 1060!0
asbl Mission locale pour l’emploi de Saint-Gilles0
asbl Mission locale pour l’emploi de Forest0
asbl Maison de l’Emploi et de la Formation de Saint-Gilles0
asbl Agence Locale pour l’Emploi de Saint-Gilles0
asbl Agence de développement territorial0
asbl Musée Horta0
asbl Village Finance0
Hutchinson Alainasbl Maison des enfants0
asbl Musée Horta0
Nekhoul YasminaH.I.S – Hôpitaux Iris Sud66,93 EUR
Brulocalis221,44 EUR
Vivaqua3.388,29 EUR
Conseil de police de la zone Midi320,00 EUR
asbl Maison des Enfants0
asbl Réseau saint-gillois des minis-crèches0
Conseillers communaux  
François CatherineFoyer du Sud12.000,00 EUR
Conseil de police de la zone Midi400,00 EUR
asbl Centre culturel Jacques Franck0
Henderick Vincentasbl Musée Horta0
asbl Soutien à l’Union0
asbl Ecole des jeunes RUSG0
Novalet-Van Vooren Maria MagdalenaIBE4.248,96 EUR
Sibelga1.407,14 EUR
Hydrobru3.918,60 EUR
asbl Maison des Enfants0
asbl Musée Horta0
Spinette JeanIBG – IBE11.638,40 EUR
Sibelga SCRL – Eandis1.005,10 EUR
HIS Sud646,99 EUR
IRIS Faîtière669,30 EUR
Brulocalis533,83 EUR
d’Udekem d’Acoz RodolpheConseil de police zone Midi320,00 EUR
IRIS – Inter hospitalière Régionale des Infrastructures de Soins267,72 EUR
HIS – Hôpitaux Iris Sud401,58 EUR
ass. CPAS IRIS – Achats0
asbl Mission locale pour l’emploi de Saint-Gilles0
asbl Centre culturel Jacques Franck0
scrl Centre d’entreprises de Saint-Gilles0
Videgain Santiago VictoriaBRUTELE8.575,54 EUR
Conseil de police zone Midi640,00 EUR
asbl Musée Horta0
asbl Saint-Gilles Sport0
asbl Soutien à l’Union0
Bauwens YvanRDE1.500,00 EUR
Sibelga201,02 EUR
IBG201,02 EUR
de Vigneral VictoriaVivaqua7.700,00 EUR
RDE1.072,00 EUR
asbl Ensemble p@ur 1060!0
asbl Saint-Gilles Sport0
Amrani Myriemasbl Agence Locale pour l’Emploi de Saint-Gilles0
Rupio PedroConseil de police de la zone Midi320,00 EUR
asbl Ecole des jeunes de la RUSG0
asbl Soutien à l’Union0
de Radiguès BarbaraConseil de police de la zone Midi160,00 EUR
asbl Soutien à l’Union0
Lagrou Klaasasbl Musée Horta0
Bailly Elsaasbl Mission Locale pour l’Emploi de Saint-Gilles0
El Ghabri MohssinConseil de police de la zone Midi80,00 EUR
Soil Christopheasbl Mission Locale pour l’Emploi de Saint-Gilles0
asbl Agence locale pour l’emploi de Saint-Gilles0
Libouton MichelFoyer du Sud630,00 EUR
asbl Ensemble p@ur 1060!0
El Hassan Ouiriniasbl Ensemble p@ur 1060!0
Morin Anneasbl Maison des Enfants0
Maglis VagelinnaIntercommunale d’inhumation350,00
Gailly Véroniqueasbl Maison des enfants0

 

(*) Vanaf 1 januari 2018 worden de bezoldigingen van de Brusselse openbare mandatarissen beperkt. Zo zal een lid van de raad van bestuur van een intercommunale maximaal 120 euro bruto ontvangen per vergadering waaraan hij heeft deelgenomen (waarbij hij voor maximaal 20 vergaderingen per jaar een vergoeding kan ontvangen).

Meer informatie vind je op de website van het Belgisch Staatsblad in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van artikel 5 van de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.

Bovenstaande tabel houdt geen rekening met deze nieuwe reglementering aangezien de cijfers die erop betrekking hebben, het jaar 2016 betreffen.

7. Lijst van de associaties door de gemeente gesubsidieerd in 2017
8. Mandaten die opgeoefend worden door gemeentelijke mandatarissen in vzw’s die voor meer dan 50% door gemeentelijke subsidies definancierd worden

Mandaten

VzwGemeentemandatarissen
Soutien à l’UnionCathy Marcus (beheerder)
Barbara de Radiguès de Chennevière (beheerder)
Vincent Henderick (beheerder)
Victoria Videgain Santiago (beheerder)
Pedro Rupio (beheerder)
9. Lijst van aanwezigheden van de mandatarissen aan de gemeenteraad van 2013 tot 2017

(Een lage aanwezigheidspercentage kan, behalve abstenteisme, met ziekte-of vervangingsperiode overeenkomen)


10. Lijst van openbare mandaten met de bijbehorende  openbare bezoldiging die door de Gemeenteraadsleden worden uitgeoefend, naast de mandaten die op aanwijzing van de Gemeenteraad en/of uit hoofde van het statuut van gemeentemandataris worden uitgeoefend

11. Lijst van openbare mandaten met de bijbehorende openbare wedde die door de leden van het College worden uitgeoefend naast de mandaten die op aanwijzing van de Gemeenteraad en/of uit hoofde van het statuut van gemeentemandataris worden uitgeoefend