Dagelijks
Info Contact

Dienst Stedenbouw

Bij de dienst kunt u terecht voor het indienen van dossiers in verband met stedenbouwkundige vergunningen, voor informatie over de verschillende gewest- en gemeentepremies (renovatie, gevelverfraaiing, aankoop, …) en voor problemen met betrekking tot wegen, voetpaden, riolen en openbare verlichting.

De dienst Stedenbouw is tevens bevoegd voor het afleveren van een hinderattest voor zelfstandigen met het oog op het verkrijgen van een inkomenscompensatievergoeding bij werken op het openbaar domein.

Openingsuren:
Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8u tot 11u
Dinsdag van 15u tot 18u (en van 18u tot 20u op afspraak en enkel voor de openbare onderzoeken)

OPGELET!!

  • Gedurende de openingsuren eindigd de verdeling van de ticketen om 11u
  • Dossiers over openbare onderzoeken kunnen ook op dinsdag van 18u tot 20u geraadpleegd worden maar enkel op afspraak
  • Geen permanentie tussen 16/7 en 10/8
Procedures en reglementen

De procedures waarvoor de dienst Stedenbouw bevoegd is vindt u hieronder:

Aanvraag om stedenbouwkundige inlichtingen:

Aanvraag formulier voor raadpleging en reproductie van stedenbouwkundige vergunningen

De toekenning van stedenbouwkundige vergunning:

Premie(s)

Het Brussels Gewest kent renovatiepremies toe: www.curbain.be.


Richtplan van Aanleg station Brussel-Zuid

De komende jaren zal de Zuidwijk een gedaanteverwisseling ondergaan. Het agentschap Perspective.brussels organiseert daarom op donderdag 7 juni van 18 tot 19.30 uur en op maandag 11 juni van 11 tot 12.30 uur, twee informatievergaderingen.

Inlichtingen:
www.perspective.brussels
pad-rpa@perspective.brussels
02/435.42.00
Naamsestraat 59
1000 Brussel

Op woensdag 20 juni wordt in de gemeente van 9 tot 11 uur ook een vraag- en antwoordsessie georganiseerd.

Te downloaden documenten:

Contact
Verantwoordelijk
Catherine AVAKIAN