Hulp / Premies
Info Contact

Gezondheid

Preventieve acties

De dienst Volksgezondheid organiseert jaarlijks tal van preventieve acties, in samenwerking met sint-gillis partners: diabete screenen, bloedinzameldag, AIDS,…

Verenigingen en projecten kunnen rekenen op financiële ondersteuning van de Dienst Volksgezondheid aangelegenheden:

Het ingevulde aanvraagformulier moet ons ten laatste op 30 januari 2018 bereiken.

Contact
Verantwoordelijk
Céline HERMAN