Centraal bestuur
Info

Gemeentereglementen

 

Gemeentereglementen
BegraafplaatsTarieven van de grondvergunningen

Taksreglement op de verstrooing van de as afkomstig van de lijkverbranding

Belasting op het toezicht op het kisten van lijken en op het aanbrengen van de zegels op de kisten

Herdenkingsplaten

Verkiezing aanplakkingEuropese, federale en regionale verkiezingen van 26 mei 2019. Verordening met inachtneming van de voorwaarden voor plaatsing op electorale borden en verkiezingsreclame
GemeentebelastingenAlgemeen Reglement betreffende de heffing en de invordering van de gemeentebelastingen

Reglement lening van materiaal

Reglement occasioneel gebruik van de gemeentelijke zalen + Tarieven

Gemeentelijk informatiebladReglement tot vastlegging van de modaliteiten van het spreekrecht in het gemeentelijk informatieblad voor alle in de Gemeenteraad democratisch verkozen politieke fracties
Gemeentelijke toelagenReglement inzake toekenning en gebruik van gemeentelijke toelagen
GemeenteraadReglement van orde van de Gemeenteraad
MarktenReglement betreffende het heffen van standplaatsrechten buiten de openbare marktenReglement betreffende het heffen van standplaatsrechten op de markten en op de bijdrage van de ambulante handelaars tot de kosten voor het elektriciteitsverbruik Reglement betreffende de ambulante activiteiten op markten en op het publiek domeinReglement betreffende kermisactiviteiten
MobiliteitPolitie van het wegverkeer. Aanvullend algemeen reglement. Wijzigingen: Dejaerlaan – Van Meenenplein

Politie van het wegverkeer. Aanvullend algemeen reglement. Lissabonstraat

LevenskwaliteitGemeentereglement betreffende de privé vergroening in de openbare ruimte

Gemeentereglement betreffende de vergroening van het grondgebied van Sint-Gillis

Stedenbouw / HuisvestingZonale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (ZGSV) 

Gemeentelijk Bouwreglement

Reglement inzake toekenning van woningen van de Regie voor het Grondbeleid

Gemeentereglement betreffende de toekenning van een premie voor de verfraaiing van de voorgevels van woongebouwen in het Wijkcontract Bosnië

Brusselse Huisvestingscode

Premie onroerende voorheffingBonus premie onroerende voorheffing
 PolitieAlgemeen Politiereglement (APR)

Protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in geval van gemengde inbreuken
Protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in geval van gemengde inbreuken – Verkeersinbreuk

Horeca / HandelszakenTerrasreglement Louizawijk 

Reglement betreffende de nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

ParkeerplanBelastingreglement op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg 

Mobiliteit – Parkeren – Reglement betreffende het gemeentelijk parkeerbeleid

Mobiliteit – Politie van het wegverkeer. Aanvullend algemeen reglement. Wijzigingen. Betalend parkeren

 

Bezetting van de openbare wegGemeentelijk reglement speelstraten

Retributiereglement met betrekking tot opnames

Belastingreglement op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg

Reglement met betrekking tot de organisatie van evenementen in de openbare ruimte

Reglement betreffende het privatieve bezetting van de openbare ruimte

Reglement betreffende het heffen van de standplaatsrechten op de ambulante activiteiten buiten de openbare markten

Reglement betreffende de ambulante activiteiten op de markten en op het openbaar domein

Reglement met betrekking tot braderijen en rommelmarkten

Reglement betreffende het heffen van de standplaatsrechten op de markten en op de bijdrage van de ambulante handelaars tot de kosten voor het electriciteitsverbruik

Algemeen reglement betreffende de tijdelijke terrassen met commerciële bestemming en andere private bezettingen van de openbare ruimte voor commerciële doeleinden op het grondgebied van Sint-Gillis 

Reglement van prestaties voor derden

Personen met een handicapAdviescommissie Personen met een Handicap
Gepensioneerden

 

Adviescommissie Senioren
PreventieToekenning van een gemeentelijke premie aan particulieren voor inbraakpreventie
TaksenU kan ook de lijst met taksen raadplegen
 SportGemeentereglement inzake Sport
Sociaal verhuurkantoorReglement betreffende de gedeeltelijke terugbetaling van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing van gebouwen in Sint-Gillis verhuurd of in beheer gegeven aan een sociaal verhuurkantoor

Reglement betreffende de toekenning van een aanmoedigingspremie aan de eigenaars die hun goed toevertrouwen aan een SVK

WijkcontractenDuurzaam wijkcontract “Morichar-Voorplein” gemeentelijk premiereglement voor het “inkleuren van de gevels langs de Fortstraat” binnen de perimeter