Bevolking
Info Contact

Jeugd

De dienst Jeugd

De dienst Jeugd richt zich tot een breed publiek van 6 tot 26 jaar en werkt ter ondersteuning van, of in samenwerking met andere diensten zoals Onderwijs, Sport of Tewerkstelling.

De dienst Jeugd organiseert dus eigen acties en/of ondersteunt verschillende partners of andere actoren die rond Jeugd werken, vooral dan de Jeugdhuizen in Sint-Gillis.

De dienst Jeugd zet vooral in op luisterbereidheid, sensibilisering rond maatschappelijke thema’s, oriëntatie en hulpverlening aan jongeren, rekening houdend met hun omgeving. De dienst moedigt jongeren aan hun talenten te tonen en streeft ernaar die ook in de schijnwerpers te plaatsen.

De dienst organiseert volgende acties:

Partenaires

Nuttige informatie:

Alle informatie voor jongeren vind je onder de volgende rubrieken:

  • Dienst Sport: lijst van infrastructuren en sportverenigingen
  • Dienst Onderwijs: + doorverwijzing naar dienst
  • Dienst Cultuur: + doorverwijzing naar dienst
  • Dienst Preventie: + doorverwijzing naar dienst
  • Dienst Sociale Zaken: + doorverwijzing naar dienst

Op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis is een aantal jeugdhuizen actief:

Je kunt ook de (niet-volledige) lijst raadplegen van operatoren die actief zijn in de jeugdsector te Sint-Gillis:

Contact