Bevolking
Info Contact

Burgerlijke Stand & Bevolking

OPGELET !!!!

Wachtdienst op dinsdag van 15u tot 18u alleen voor werkende mensen en personen die een beroepsopleiding volgen.

Bevolking

Van maandag tot vrijdag van 8u tot 12u
Dinsdag van 15u tot 18u
Woensdag van 14u tot 16u (*)

Online bestelling van nieuwe coden PIN en PUK voor uw elektronische identiteitskaart op www.ibz.rrn.fgov.be.

(*) De bevolkingsdienst is ook open op woensdagnamiddag van 14u tot 16uvoor de kinderen van minder 12 jaar alles aangaande identiteits- en reisdocumenten. Opgelet: geen permanentie tijdens het schoolverlof

Burgerlijke stand

Tijdens de permanentie van dinsdag (15u-18u) is het bureau van de burgerlijke stand enkel op afspraak toegangelijk voor erkenningen van kinderen, dossiers van nationaliteït en voor de inschrijvingen van een in het buitenlan voltrokken huwelijk. Verklaring van wettelijke samenwoning op afspraak.

Van maandag tot vrijdag van 8u tot 12u
Dinsdag van 15u tot 18u

Paspoorten, rijbewijzen, kieszaken

Van maandag tot vrijdag van 8u tot 12u
Dinsdag van 15u tot 18u
Woensdag van 14u tot 16u (*)

(*) De bevolkingsdienst is ook open op woensdagnamiddag van 14u tot 16u(uitgezonderd tijdens het schoolverlof) voor de kinderen van minder 12 jaaralles aangaande identiteits- en reisdocumenten.

Europese onderdanen

Van maandag tot vrijdag van 8u tot 12u
Dinsdag van 15u tot 18u

OPGELET!!!

De inschrijvingen van de europese onderdanen gebeurt enkel op afspraak. U moet een afspraak nemen:

Niet-Europese onderdanen

Van maandag tot vrijdag van 8u tot 12u
Dinsdag van 15u tot 18u

ABC-gids en tarieven van de dienst Burgerlijke stand/bevolking

Meer details over administratieve stappen en door onze diensten uitgereikte documenten vindt u in de ABC-gids van de dienst burgerlijke stand/bevolking.

U kan ook de tarieven van de verschillende documenten raadplegen

Online beschickbare documenten (www.irisbox.irisnet.be)
 • Uittreksel uit het strafregister
 • Uittreksel van geboorteakte
 • Uittreksel van overlijdensakte
 • Uittreksel van huwelijksakte
 • Uittreksel van scheidingsakte
 • Verklaring van adresverandering
 • Bewijs van leven
 • Getuigschrift van nationaliteit
 • Getuigschrift van gezinssamenstelling
 • Getuigschrift van woonst
 • Getuigschrift van woonst met historiek van adres
De blanco documenten beschikbaar op deze website

Verbintenis tot Tenlasteneming:

Overlijden:

Kieszaken

Als onderdaan van een ander land, dat al dan niet lid is van de Europese Unie, heb je net zoals Belgische onderdanen, het recht om deel te nemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Krachtens het Verdrag van Maastricht hebben onderdanen van de Europese Unie ook passief kiesrecht bij de lokale verkiezingen.

Wil je op de gemeentelijke kieslijsten staan en voldoe je aan de inschrijvingsvoorwaarden, dan is de procedure heel eenvoudig: je hoeft enkel het ad hoc formulier in te vullen dat op de website www.stgilles.irisnet.be (rubriek Burgerlijke Stand/Bevolking) beschikbaar is en dit met een kopij van je identiteitskaart terug te sturen: 
> ofwel via de post naar het gemeentebestuur van Sint-Gillis (Van Meenenplein, 39 – 1060 Brussel)
> ofwel via email naar volgend emailadres: citizen2018@stgilles.irisnet.be.

Na aanvaarding van je verzoek door het College, ontvang je je bewijs van inschrijving. Je hoeft er dus niet voor naar het stadhuis te komen. Vervolgens ontvang je de oproepingsbrief met daarop alle informatie.

Je inschrijvingsbrief moet je ons vóór 31 juli 2018 bezorgen. Je kunt je, behalve tussen 1 augustus en 14 oktober 2018, ook steeds uitschrijven of een volmacht aan een andere kiesgerechtigde geven, mocht je de dag van de verkiezing verhinderd zijn.

Inschrijvingsvoorwaarden als kiezer

Voor Europese en niet-Europese onderdanen gelden vier voorwaarden:

 • op 14/10/2018 minstens 18 jaar oud zijn
 • op 1/8/2018 in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente zijn ingeschreven
 • op 14/10/2018 over alle burgerrechten en politieke rechten beschikken
 • uiterlijk op 31/7/2018 een aanvraag (formulier) voor inschrijving op de kieslijsten hebben ingediend.

Onderdanen van een land dat geen lid is van de Europese Unie moeten bovendien:
Bij het indienen van de aanvraag tot inschrijving:

 • een verklaring afleggen dat ze de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden zullen naleven
 • op het ogenblik van het indienen van de aanvraag, vijf jaar ononderbroken hoofdverblijfplaats in België gedekt door een wettelijk verblijf kunnen aantonen

Documenten

Contact

Voor meer inlichtingen, aarzel niet contact opnemen met de dienst Kieszaken op 02/536.03.00 of via citizen2018@stgilles.irisnet.be. U kan ook het website www.verkiezingen2018.brussels raadplegen.

Contact
Verantwoordelijk
Stéphanie BOSMANS
 • Bevolking en strafregister
  Désiré ESSONO BIYEBE
  Maurice Van Meenenplein 39
  1060 Sint-Gillis (Deur 0.12)
  T: 02/536.02.47
 • Burgerlijke Stand
  Joséphine NGO BIBA
  Maurice Van Meenenplein 39
  1060 Sint-Gillis
  T: 02/536.02.50
 • Paspoorten, rijbewijzen, kieszaken
  Désiré ESSONO BIYEBE
  Maurice Van Meenenplein 39
  1060 Sint-Gillis (Deur 0.14)
  T: 02/536.03.00
 • Europese onderdanen 
  Marie DUMORTIER
  Maurice Van Meenenplein 39
  1060 Sint-Gillis (Deur 0.11)
  T: 02/536.02.53
 • Niet-Europese onderdanen
  Marie DUMORTIER
  Maurice Van Meenenplein 39
  1060 Sint-Gillis (Deur 0.2)
  T: 02/536.02.52